Μεγάλη επιτυχία για το Κέντρο Μουσικών Σπουδών!

Ο μαθητής μας, Δημοσθένης Χρυσοχού πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στα δυο Πανελλαδικά μαθήματα

(Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων),

δίνοντας του τη δυνατότητα να περάσει στην πρώτη του επιλογή, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 🎶

Με συστηματική δουλειά και μεθοδικό διάβασμα όλοι οι στόχοι είναι εφικτοί!

Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.