Πώς η μουσική βελτιώνει τη μνήμη;
Σε όλους μας έχει συμβεί να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι και να έρθουν στο μυαλό μας αναμνήσεις από το παρελθόν. Η μουσική έχει αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα, να δημιουργεί έναν σύνδεσμο με τις εμπειρίες του παρελθόντος. Με λίγα λόγια, επιδρά στη μνήμη σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο.
Η μουσική μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με απώλεια μνήμης να ανακαλέσουν στιγμές από το παρελθόν. Για αυτό το λόγο εξάλλου, χρησιμοποιείται σε πολλές θεραπείες για το Alzheimer και την άνοια, καθώς ενεργοποιεί εγκεφαλικές περιοχές, με κυριότερες αυτές που ευθύνονται για την επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων. Η εξάσκηση με οποιοδήποτε μουσικό όργανο ενισχύει τη λεκτική μνήμη (το να μπορεί κανείς να απομνημονεύει εύκολα λέξεις) αλλά και την εγκεφαλική λειτουργία. Επιδρά επίσης θετικά στην ανάπτυξη της συναισθηματικής και γνωστικής νοημοσύνης. Έχει αποδειχθεί μάλιστα από πρόσφατες έρευνες ότι η ενασχόληση με τη μουσική βοηθάει και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών λόγω της πιο γρήγορης απομνημόνευσης. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι επιστήμονες που συνδέουν τη μελέτη με μουσικό υπόβαθρο, κυρίως κλασικής μουσικής, με τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στις εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ο ψυχολόγος Frances Rauscher διατύπωσε τη θεωρία του «φαινομένου Μότσαρτ», δηλαδή της ιδέας ότι η κλασική μουσική βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες. Ο Rauscher διαπίστωσε ότι μαθητές που άκουγαν μια σονάτα του Μότσαρτ απέδιδαν καλύτερα στην επίλυση προβλημάτων. Σε ένα γενικό πλαίσιο λοιπόν, αν κατευθύνουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία στην ενασχόλησή τους με τη μουσική, θα ανοίξουμε σ' αυτά έναν ολόκληρο κόσμο γνωστικών δυνατοτήτων, θα δυναμώσουμε το μυαλό τους και θα τα βοηθήσουμε να απορροφήσουν καλύτερα τις γνώσεις και τις εμπειρίες που τους προσφέρει η εκπαίδευση.